DiniDidact | Beeldcoaching
DiniDidact | Didactisch Specialist Dini Eggink
DiniDidact | Interim Intern Begeleider
DiniDidact | Workshops
DiniDidact | Leesonderwijs
DiniDidact | Rekenonderwijs
DiniDidact | Beeldcoaching
DiniDidact | Referenties
DiniDidact | Contact gegevens
LinkedIn-profiel van Dini Eggink weergeven

Beeldcoaching 
 Hoe kan deze leerling zich nog competent, autonoom en gewaardeerd voelen?

 

We weten allemaal hoe ingrijpend het voor een kind kan zijn als het niet goed gaat op school. Tegelijkertijd weten we hoe belangrijk een leerkracht voor een kind kan zijn. Als contacten mislopen kunnen de leerlingen, maar ook leerkrachten, zich machteloos gaan voelen. Goed contact tussen leerling en leerkracht is van essentieel belang om je als leerling en leerkracht  verder te kunnen ontwikkelen.


Beelden zeggen zoveel meer!


Als een leerkracht vastloopt in de begeleiding of in de communicatie met de leerling of het verbeteren van de didactiek, kan beeldcoaching een methodiek zijn om de leerkracht te begeleiden bij zijn professionele ontwikkeling. Beeldcoaching is een oplossingsgerichte manier van begeleiden van de leerkracht met behulp van een camera, waarbij de belangrijkste vraag is: "Hoe haal ik het beste uit de leerkracht". 


                Verdere informatie en werkwijze


Het zal je maar gebeuren. Jij bent een kind dat zich niet prettig voelt op school. De rekenstof vind je moeilijk en je weet vaak niet het juiste antwoord te geven. En net als jij de moed bij elkaar hebt geraapt om de leerkracht wat te vragen, loopt hij alweer naar een andere leerling. Teleurgesteld kijk je om je heen en ziet dat je vriendje ook nog niet aan het werk is. Plotseling krijg je een idee, je maakt een prop van je kladpapier en gooit het naar hem toe. De leerkracht draait zich om en roept boos: Wie deed dat!

  

  

      Webdesign by HGE