DiniDidact | Didactisch Specialist Dini Eggink
DiniDidact | Interim Intern Begeleider
DiniDidact | Workshops
DiniDidact | Leesonderwijs
DiniDidact | Rekenonderwijs
DiniDidact | Beeldcoaching
DiniDidact | Referenties
DiniDidact | Contact gegevens
LinkedIn-profiel van Dini Eggink weergeven

Werkwijze leesverbetertrajectenVoordat je kunt starten met leesbegeleiding is het nodig om de groep goed in kaart te brengen. Dit kan op klassenniveau, maar ook voor de gehele school.


In samenspraak met jou als leerkracht stellen we een begeleidingstraject op.

Inventarisatie


 Kennisoverdracht aan het team of individuele leerkracht


Begeleiding in de klas

  

  

      Webdesign by HGE