DiniDidact | Didactisch Specialist Dini Eggink
DiniDidact | Interim Intern Begeleider
DiniDidact | Workshops
DiniDidact | Leesonderwijs
DiniDidact | Rekenonderwijs
DiniDidact | Beeldcoaching
DiniDidact | Referenties
DiniDidact | Contact gegevens
LinkedIn-profiel van Dini Eggink weergeven

Rekenonderwijs procesdiagnostiek 
Herken je deze situatie ook als leerkracht?

Je geeft die ene leerling elke dag extra instructie, maar toch blijven de toetsresultaten onvoldoende.

Je ziet het rekenplezier bij de leerling minder worden, de leerling haakt af en het gedrag wordt moeizamer.

  

Hoe kan ik jou als leerkracht ondersteunen?


Dit geeft gerichte informatie over de leerling met betrekking op


Wat levert jou dit op als leerkracht?


Ik zorg ervoor dat je als leerkracht handvatten krijgt aangereikt waarmee je snel aan de slag kunt. Niet alleen voor deze ene leerling, maar ook bij andere reken vraagstukken kan het je helpen.


Joep zit bij meester Wim in groep 5. Meester Wim maakt zich met rekenen zorgen om Joep. De resultaten van Joep worden steeds minder. Zijn toetsresultaten van de methode gebonden toetsen zijn steeds vaker onvoldoende.  Joep zit elke dag bij de verlengde instructie.  Maar het levert onvoldoende op. Joep heeft vaak zijn werk niet af en droomt weg. Vorig jaar behaalde hij nog wel voldoendes bij zijn toetsen. De leerkracht heeft ingezet op het onderdeel automatiseren tot 20, maar zijn dit wel de juiste interventies?

  

      Webdesign by HGE