DiniDidact | Didactisch Specialist Dini Eggink
DiniDidact | Didactisch Specialist Dini Eggink
DiniDidact | Interim Intern Begeleider
DiniDidact | Workshops
DiniDidact | Leesonderwijs
DiniDidact | Rekenonderwijs
DiniDidact | Beeldcoaching
DiniDidact | Referenties
DiniDidact | Contact gegevens
LinkedIn-profiel van Dini Eggink weergeven

DiniDidact - Praktisch Didactisch


Sinds de invoering van het passend onderwijs komen leerkrachten voor nieuwe uitdagingen te staan. Er is een grote verscheidenheid aan leerlingen in de klas en van de leerkrachten wordt verwacht dat zij met deze verscheidenheid kunnen omgaan.


Als de toetsresultaten teruglopen probeert de leerkracht met behulp van verlengde instructie en extra uitleg de leerlingen bij de les te houden. Maar vaak levert die extra aandacht nog onvoldoende resultaat op. 


Samen met het team, IB'er of leerkracht kijk ik gericht waar de knelpunten liggen en welke praktische oplossingen te realiseren zijn. Wat is het meest passend en effectief voor deze leerling en leerkracht in deze situatie. Hoe kan de leerkracht goed aansluiten bij het functioneringsniveau van de leerling, zodat deze zich weer competent voelt. Mijn kennis en ervaring zijn van cruciaal belang en maatwerk is een voorwaarde voor succes.

  

Mijn werkwijze bestaat uit:                              mijn kennis en ervaring 

  

      Webdesign by HGE