DiniDidact | Didactisch Specialist Dini Eggink
DiniDidact | Didactisch Specialist Dini Eggink
DiniDidact | Interim Intern Begeleider
DiniDidact | Workshops
DiniDidact | Leesonderwijs
DiniDidact | Rekenonderwijs
DiniDidact | Beeldcoaching
DiniDidact | Referenties
DiniDidact | Contact gegevens
LinkedIn-profiel van Dini Eggink weergeven

Dini Eggink  


Jarenlang heb ik als leerkracht en intern begeleider in het basisonderwijs gewerkt. Daarnaast begeleidde en ondersteunde ik nieuwe leerkachten.


Als verdieping volgde ik in 2006 de opleiding Leraar Speciaal Basisonderwijs met als afstudeerrichting Diagnostisch Specialist. In 2009 rondde ik de master : "Special Educational Needs" af, met als specialisatie Beeldcoach. Hierbij kwamen de onderwerpen interactie en klassenmanagement uitvoerig aan bod.


Vanaf 2008 heb ik als Ambulant Begeleider voor het Primair Onderwijs gewerkt bij een samenwerkingsverband waarbij mijn werkzaamheden bestonden uit het bieden van extra ondersteuning die was afgestemd op de onderwijsbehoefte van het kind en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht, IBer en/of het team. 


De laatste jaren heb ik mij verder gespecialiseerd als didactisch specialist. Daarbij ligt de focus op kwaliteitsverbetering en optimalisatie van het onderwijs. Het oplossingsgericht en praktisch werken zijn daarbij mijn uitgangspunten. Ik zie het als een uitdaging om leerkrachten en IBers te begeleiden en te ondersteunen op het gebied van leesbegeleiding, dyslexie, rekenen, dyscalculie en sociaal emotionele problematiek.


Gezien mijn kennis en ervaring kan ik als interim intern begeleider ondersteuning geven bij tijdelijke afwezigheid van de ib'er.


 Mijn expertise

  

 • Leesbegeleiding en dyslexie
 • Effectief rekenonderwijs
 • Dyscalculie
 • Oplossingsgericht werken
 • Beeldcoaching
 • Begeleiding IB'ers
  en nieuwe leerkrachten
 • Co-teaching
 • Opbrengstgericht werken
 • Taakspel
 • Leerstrategie├źn
 • Kids' Skills
 • Teken je gesprekNaar DiniDidact

  

      Webdesign by HGE