DiniDidact | Workshop Begrijpend Lezen
DiniDidact | Workshop Doelgericht Rekenen
DiniDidact | Didactisch Specialist Dini Eggink
DiniDidact | Interim Intern Begeleider
DiniDidact | Workshops
DiniDidact | Leesonderwijs
DiniDidact | Rekenonderwijs
DiniDidact | Beeldcoaching
DiniDidact | Referenties
DiniDidact | Contact gegevens
LinkedIn-profiel van Dini Eggink weergeven

Workshop 'Succesvol lezen in de klas'  


Het onderwerp  'doelgericht technisch lezen' zal worden besproken.

Deze workshop is vooral gericht op de onderbouw

De nadruk zal liggen op het vergroten van de deskundigheid van de leerkracht


Voor leerkrachten, IB’ers en andere belangstellenden.

 

  

      Webdesign by HGE